fbpx Skip to content

Skeie barnehage består av 6 avdelinger fordelt på to bygg, avdeling Skeiehagen og avdeling Torsahagen.

Vi har utvidet åpningstid fra 01.09 til og med 30.06 hvert år. Da er åpningstiden 07.00 til 16.30. Vi har redusert åpningstid i perioden 01.07 til 31.08 hvert år på grunn av ferieavvikling pluss jul/ påske .  

Skeie barnehage består av to bygg, Torsahagen og Skeiehagen. Når du søker barnehageplass hos oss, tildeler vi barnehageplass ut i fra en samlet vurdering. Dette for at vi skal kunne gi et best mulig barnehagetilbud til ditt barn.Barnehagebyggene ligger innenfor 5 minutters gangavstand. I avvikling av ferie blir barna samlet i Skeiehagen og da vil personalet på begge bygg jobbe sammen.

Skeiehagen barnehage ble ferdigstilt i juni 2014 og er et topp moderne barnehagebygg med mange fasiliteter, blant annet vannrom, bibliotek, formingsrom pluss ulike aktivitetsrom. Barnehagen består av 2 småbarnsavdelinger og 2 store avdelinger : Knøttene og Trollungene (0-3 år) , Tusenfrydene og Blåklokkene (3-6 år).

Torsahagen er et eldre bygg, men ble totalrenovert i 2005. Den fremstår i dag som lys og moderne. Barnehagen består av 2 avdelinger: Småtrollene (0-3) og Skogstrollene (3-6).

Begge byggene ligger flott til med lett tilgang til Trollskogen, Sandvågen badeplass, fotballbaner, lekeplasser og annet grøntareale.

Vi har en stabil og flott personalgruppe på 20 faste ansatte, bestående av pedagogiske ledere, barne-og ungdomsarbeidere og assistenter med mange års erfaring . Vi er praksisbarnehage for Universitetet og våre pedagogiske ledere har i store deler av året studenter hos seg i praksis. Dette gir oss et jevnt faglig påfyll – i tillegg til konstant kompetanseheving for hele personalgruppen.

Vår visjon og fokusområde er «Den gode barndommen» .

I dagens samfunn tilbringer de fleste barn sine første år og sin tidligste barndom i barnehagen, mange fra de er 1 år til de når skolealder. Barna er våre nye samfunnsborgere, og barnehagen er første ledd i utdanningsrekken. . Vårt mål er derfor primært  å gi barna en god ballast i form god sosial kompetanse og et godt utviklet språk. For oss er det viktig å være bevisst vårt samfunnsmandat, vår rolle og betydning for barns barndom. Skeie barnehage mener essensen i den gode barndom er ;

1) Trygge, tilstedeværende og kompetente voksne

2) Sosial kompetanse/vennskap/omsorg

3) Lek og læring

4) Språk

Torsahagen Barnehage
Terje Vigens vei 19
4083 Hundvåg
Telefon: 51858280

Web: www.minbarnehage.no/skeiebhg

Kart

Back To Top