fbpx Skip to content

Vår barnehage tilbyr barna en trygg og forutsigbar hverdag. Personalet er stabilt, kompetent og trives godt. Hemmeligheten bak vår høye trivselsfaktor er at vi er glade i jobben vår og vi steller ofte i fjøset. Foreldre kan forvente seg å møte et tilgjengelig og serviceinnstilt personale. Barn skal sees og høres selv om det er et stort eller lite mø de kommer med. Vi tar godt vare på Q-ene våre!Vi ligger skjermet fra trafikkert vei og grenser til friområder og fotballbane og Hundvåg svømmehall I nærmiljøet vårt har vi Andaskogen, Klampen, mange fine lekeplasser og Kuvika badeplass. I tillegg ligger Trollskogen på Ulsnes, Lunde og Lundsvågen innen kort rekkevidde. Barnehagen blir drevet som en basebarnehage og vi jobber med og er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Rommene er tilpasset ulik former for lek og aktiviteter som skal stimulere barna blant annet til gode samspills opplevelser, lek og kreativitet. Vi jobber med å innføre og erstatte mye av plastikkindustriens leker med åpne materialer som gjenbruksmaterialer og overskuddsmaterialer.Barna er inndelt i grupper med et fast personal. Fire dager i uken er det gruppetid hvor det pedagogiske arbeidet er spesielt tilrettelagt for de aktuelle gruppene. Uten om gruppetid er det tilbud om ulike former for aktiviteter og pedagogiske opplegg. Barna velger selv hva de ønsker å gjøre.De minste barna har en egen småbarnsavdeling som er spesielt tilrettelagt, og barna er der alle dager i uken. Barnet er der til vi ser at det ønsker / er klar til å komme ut på huset.

Adresse: Austbøgeilen 39, 4085 Hundvåg
Tlf: 51596667
Web: www.qmarka.bhg.no
Facebook: www.facebook.com/Qmark%C3%A5-FUS-Barnehage-424131911115522

Bildegalleri

Kart

Back To Top