fbpx Skip to content

Lunde skole ligger ytterst ute på Hundvåg. Rundt skolen er det flotte naturområder med både skog og sjø. Lunde skole sto ferdig høsten 2001. Vi har ca 270 elever fra 5. – 10. trinn og er ca 38 ansatte.  Elevene er delt  inn i hovedtrinn: mellomtrinn: 5.-7. trinn og ungdomstrinn: 8.-10. trinn. Lunde skole gir et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med rettigheter til dette utfra en sakkyndig vurdering fra PPT. Fra 5. – 7.trinn organiseres denne undervisningen ved at eleven er integrert i klassen. Elever på ungdomstrinnet får sitt tilbud organisert i en aldersblandet gruppe.

Skolen er i en ombygningsfase til ren ungdomsskole. Mellomtrinnet vil fases ut i løpet av tre år.

Web: www.minskole.no/lunde

Bildegalleri

Kart

Back To Top