fbpx Skip to content

Vi er en privat barnehage som ligger idyllisk til ved Klampen på Austbø, Hundvåg.
Vårt hovedmål et at barna skal få brukt hele seg selv og alle dets kvaliteter.

Vi er inspirert av Reggio Emilia noe som betyr at vi blandt annet jobber i langvarige prosjekter hvor barna får kommet i dybden på ett tema. Vi jobber også i små grupper noe som gjør at barna og de voksne blir godt kjent. Vi vil på denne måten også få gode kunnskaper om barnas utvikling og intereresser. Ved å bruke rommet som tredje pedagog vil det hjelpe barna til å se muligheter og pirre deres nysgjerrighet. Vi voksne er der for å støtte og komme med hjelp om det trengs. Vi er bevist vår væremåte og hvordan dette preger barna og deres utvikling.

Uteområdet vårt er det jobbet bevist med, barn må utfordres motorisk da også dette styrker utviklingen.
Barnehagen er delt inn slik at de minste er på en side av barnehagen. Her er det tilrettelagt apparater og utfordringer tilpasset deres alder.
Vi er pr. i dag 82 barn fordelt på aldershomogene grupper.
I administrasjonen finner du daglig leder og faglig veileder. På kjøkkenet har vi madmor, som også hjælper ute i avdelingene ved sykdom og ferie.
I Dragaberget Barnehage møter du voksne som er i bestandig faglig utvikling og som brenner for arbeidet med barn.
Dere er velkomne til å benytte dere av uteområdet, men ta godt vare på det da vi er utrolig glad i barnehagen vår.
Generelt er vi masse ute og bruker nærområdet vårt, Kuvika strand, skogene på øya og lekeplasser utenfor grinden vår.

Adresse: Dragabergveien 2, 4085 Hundvåg
Telefon: 51 86 36 18
Web: www.dragaberget.barnehage.no

Bildegalleri

Kart

Back To Top