fbpx Skip to content

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.150 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken.

I tillegg driver Coop 134 byggevarehus i kjedene Obs Bygg, Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro.

Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 97 samvirkelag i Norge. Coop har i dag nesten 1,5 millioner medlemmer/medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

Coop Norge

Coop Norge har ansvar for grossist- og logistikkvirksomheten i Coop og administrerer kjedene. Datterselskapet Norsk Butikkdrift drifter butikkene som Coop Norge har overtatt gjennom oppkjøpet av ICA Norge. Coop Norge Eiendom kjøper, selger, utvikler og forvalter eiendom, mens Coop Norge Industri produserer Coops egne merkevarer, blant annet kaffe (Coop kaffe), bakervarer (Goman), syltetøy og juice (Røra).

Coop Norge SA, stiftet 27. juni 1906, er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eid av samvirkelagene gjennom medlemskap. som andelslag har Coop Norge varierende medlemstall og varierende andelskapital. Fellesorganisasjonen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. På samvirkelagenes vegne skal Coop Norge ivareta sentrale fellesoppgaver som innkjøp, vareforsyning og kjededrift slik at det dannes et grunnlag for god drift i lagene og konkurransekraft i markedet.

Coop Norge skal også arbeide for å trygge og skape fellesverdier for Coop i Norge, samt medvirke til at samvirkelagene drives og utvikles til beste for medlemmene. Coop Norges rett til å gripe inn i samvirkelagenes drift er regulert gjennom vedtekter. Coop Norge forvalter en betydelig felleskapital. Denne brukes til investeringer i eiendomsutvikling og plasseringer i finansmarkedene. samvirkelagenes overskuddslikviditet forvaltes av Coop Norge. Coop er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som driver forretningsmessig virksomhet med formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet.

Det er forbrukerne som gjennom sitt medlemskap i samvirkelagene eier og styrer virksomheten og som disponerer de verdier som skapes. Medlemskap er åpent for alle, og medlemmene har lik rett til medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i organisasjonen. Medlem blir en ved å kjøpe en andel til 300 kroner i et samvirkelag. Gjennom effektiv og konkurransedyktig drift skal samvirkelagene skape et tilstrekkelig overskudd til å kunne utbetale kjøpeutbytte. Dette beregnes med en prosentsats av siste års kjøp i samvirkelagenes butikker. Medlemmene tilbys også en rekke andre fordeler som gjør medlemskap lønnsomt.

Arbeidet med å videreutvikle medlemsfordelene skjer kontinuerlig. Coop er også landets største interesseorganisasjon for forbrukere. Det er forbrukerne selv som bestemmer organisasjonens politikk i forbrukerspørsmål. Coops satsing på økologi, helse og sunn mat er eksempler på dette. Det er en uttalt målsetting å være best på disse områdene. Coop gir også kundeveiledning og informasjon i forbrukerspørsmål.

Cirka 4.000 av medlemmene er tillitsvalgte på ulike nivåer innenfor Coops organisasjon. Disse har et spesielt ansvar overfor resten av medlemmene. Det legges stor vekt på skolering av medlemmenes tillitsvalgte slik at de har god kompetanse til å fylle sine verv.

Adresse:
AUSTBØSLETTA 6
4085, HUNDVÅG

Telefon: 51552777
E-post: hundvag.prix@coop.no
Web: www.coop.no/butikker/prix/hundvag-2167/

Bildegalleri

Kart

Back To Top