fbpx Skip to content

For få uker siden startet de spente opp på ny skole. Fredag gjennomført åttende trinn sitt eget stortingsvalg i skolegården.

Elevene var delt inn i ulike partier i et flerfaglig prosjekt der samfunnsfag, norsk, engelsk, matte og kunst & håndverk var involvert. – Jeg liker og jobbe i grupper, og dette prosjektet var ekstremt kjekt og lærerikt, sier Ane Holand Kroknes fra “Høyre”. Hun jobbet på gruppe med Magnus og Malin fra 8 B.

– Vi lærte ikke bare om partiet vi selv hadde om, men også mye av å høre om de andre elevenes partier, er gruppen enige om.

En skole i endring
– Prosjektet er helt i tråd med den nye læreplanen som indikerer at elevene skal bli mindre mottakere av undervisning, men heller jobbe mer på tvers av fag, være mer utforskende, kreative og reflekterende, forteller lærer Aysun Seker.

Imponert over elevene
– Elevene har vært kjempeflinke. De har satt seg inn i sitt parti sine fanesaker, de har skrevet programtekster både i norsk og engelsk, de har designet valgmateriell og laget valgboder. På selve valgdagen handlet det om å overbevise velgerne med gode argumenter – og det klarte de med bravour, er lærerne samstemte om.

Hvordan var valgdagen?
– Valgdagen var kjekk og lærerik, det var utrolig kjekt å snakke og høre med de andre elevene om hva partiet deres sto for og hvorfor vi burde stemme på akkurat deres parti, sier Ane Holand Kroknes.

Hva var Høyre-gruppas fanesaker?
– Å inkludere flere i arbeidslivet, skape bedre helsetjeneste som gjelder større valgfrihet, bedre oppfølging, mer informasjon og rask behandling. Alle som går på skole skal lære å lese, skrive og regne. De vil også at 9 av 10 elever fullfører videregående skole innen 2030.

Er dette et parti du kunne tenke deg å stemme på?
– Høyre har mange gode meninger som jeg er enig i. Men noen av sakene jeg synes er viktige har høyre en annen mening om. Så jeg er usikker på om jeg hadde stemt høyre.

Hva har dere lært?
Vi har ikke bare lært om partiene, men også om hvordan valget fungerer. Og vi har lært litt om å drive valgkamp.

SV-ringrev Hallgeir Langeland søker seg fram i skolegården og mot sine egne røtter. Læreren og politikeren hadde 16-års permisjon fra Austbø da han satt på “tinget”.
– Dette synes jeg er bra, sier han.
– Elevene får en vikelighetsnær og praktisk tilnæring til valget, det skaper engasjement og de lærer om de ulike sider ved valget.

Back To Top